Preskočiť na obsah

SPLŇTE SI ZÁKONNÚ POVINNOSŤ

MAJITELIA MUSIA ASPOŇ RAZ ROČNE ZABEZPEČIŤ KONTROLU A ČISTENIE KOMÍNA

Po vykonaní kontroly a čistenia komína vám vystavíme kontrolnú správu, vyžadovanú poisťovňou v prípade požiaru.

Dohodnite si termín na kontrolu a čistenie komína.

Zabezpečujeme komplexné služby v oblasti komínov

KONTROLA KOMÍNA

Skontroľujeme a odborne posúdime stav vášho komína a vystavíme vám doklad o jeho kontrole.

ČISTENIE KOMÍNA

Váš komín odborne vyčístíme a vystavíme vám doklad o potvrdenie akceptované poisťovňou.

REVÍZIA KOMÍNA

Posúdime vhodnosť spalinovej cesty s ohľadom na jej funkčnosť a súlad so stavebnou časťou. Na konci vám vystavíme doklad s preskúšaní komína.

OPRAVA KOMÍNA

Zabezpečíme odbornú opravu komína, v prípade že počas kontroli komína alebo revízie zistíme, že stav komína to vyžaduje.

STAVBA TROJVRSTVOVÝCH NEREZOVÝCH KOMÍNOV

Zabezpečujeme predaj a montáž trojvrstvových nerezových komínových zostáv a komínových vložiek. V ponuke máme dva druhy trojvrstvových nerezových komínov SLIM a IZOL.

FRÉZOVANIE VLOŽKOVANIE KOMÍNOV

Frézujeme všetky komíny. Ponúkame frézovanie komínov z materiálov – tehla, betón, šamot. Na vložkovanie používame certifikované nerezové vložky.

STAVBA KRBOV

Ponúkame opravu a stavbu nových krbov a krbových pecí.

Chcete si objednať termín?

Zanechajte nám vaše kontaktné údaje a my sa vám ozveme späť ohľadne termínu.

Vaše osobné údaje (meno a tel.č.) potrebujeme, aby sme vás mohli spätne kontaktovať a odpovedať na váš dopyt. Odoslaním formulára vyjadruje súhlas s použitím vašich osobných údajov. Viac o tom ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi sa dozviete v Zásadách spracúvania osobných údajov.

vyhorenie sadzí - čistenie a kontrola komínov

Je dostatočné svojpomocné čistenie komína?

Zákon výslovne neuvádza, že čistenie komína môže robiť len kominár, preto si teoreticky môžete komín skontrolovať a vyčistiť sami. Avšak v prípade vzniku požiaru, spôsobeného poruchou komína, bude od vás poisťovňa vyžadovať potvrdenie od kominára, že bola kontrola a čistenie komína vykonané.

Poisťovne spravidla nepreplácajú škody po požiaroch zapríčinených neodborným čistením komínov.

Ak aj komín občas čistíte svojpomocne, určite je potrebné v ZÁKONNÝCH LEHOTÁCH prizvať odborníka, ktorý komín skontroľuje a posúdi jeho stav, vyčistí a vystaví vám potvrdenie.

Prečo si vybrať nás

Všetko na jednom mieste

U nás nájdete všetky potrebné služby pre váš komín. Či už potrebujete komín skontrolovať, opraviť, vyčistiť alebo spraviť revíziu, môžete sa na nás obrátiť.

Bohaté dlhoročné skúsenosti

Rukami nám už prešlo stovky komínov, preto vieme hravo posúdiť stav komína, aj vykonať jeho odborné čistenie. Zverte svoj komín do rúk odborníkov.

Spoľahlivé a rýchle prevedenie prác

Naše skúsenosti sú zárokou kvalitne odvedenej práce. Termín dostanete okamžite pri telefonáte.

komora-kominarov-slovenska-logo-farebne
SME ČLENOM KOMORY KOMINÁROV SLOVENSKA

Aké komíny treba čistiť?

Skontrolovať a podľa potreby vyčistiť treba:

– klasické komíny

– komíny napojené na krb, či pec

– komíny ku ktorým sú pripojené kondenzačné kotle

Čo zahŕňa čistenie a kontrola komína?

– spriechodnenie komínového prieduchu

– odstránie sadzí a kondenzátu

– kontrola a prípadné spriechodnenie výpustného otvoru na odtok kondenzátu

– odstránenie zoxidovanej vrstvy na vložke komína

– kontrola častí komína, dymovodu a spotrebiča vzhľadom na ich technický stav, protipožiarnu bezpečnosť a spoľahlivosť

– kontrola voľného a bezpečného prístupu ku komínu, dymovodu, spotrebiču a ich čistiacim miestam

AŽ 7% VŠETKÝCH POŽIAROV NA SLOVENSKU JE SPÔSOBENÝCH NEVYHOVUJÚCIM STAVOM KOMÍNA

Už pri 3mm nánose sadzí, na vnútornej strane komína, stúpa riziko požiaru. Pri horení sadzí vzniká teplota viac ako 1 000°C. Zároveň hrozí aj priotrávenie splodinami horenia unikajúcimi do miestnosti. Otrava oxidom uhoľnatým môže mať vážne zdravotné následky, až smrť.

Nečakajte kým bude neskoro. Dajte si pravidelne skontroľovať a vyčistiť komín. 

U nás dostanete termín okamžite pri telefonáte.

Kedy je potrebné vykonať čistenie komína?

Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW,  treba vykonať čistenie a kontrolu komína raz za:

  • štyri mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palív
  • šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky
  • dvanásť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou

 

Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, treba vykonať čistenie a kontrolu komína  raz za:

  • dva mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá
  • šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá
  • najmenej raz za rok počas prevádzky, na ktorý je pripojený spotrebič na plynné palivo typu C.
  • komín, na ktorý je pripojený spotrebič na tuhé palivo, spotrebič na kvapalné palivo alebo spotrebič na plynné palivo a ktorý nebol v prevádzke od posledného čistenia a kontroly dlhšie, ako je lehota ustanovená v bode 1 a 2, nemusí sa až do jeho opätovného uvedenia do prevádzky kontrolovať a čistiť; pred uvedením spotrebiča do prevádzky sa musí vykonať jeho kontrola a čistenie.

 

Komín v občasne užívaných stavbách sa musí čistiť a kontrolovať najmenej raz za dva roky.

Sadze a kondenzát nahromadené v zbernej časti komínového prieduchu sa musia vyberať pri každom čistení komína.

Spotrebič sa musí čistiť v lehotách určených jeho výrobcom v dokumentácii k spotrebiču. Ak táto lehota nie je v dokumentácii určená alebo taká dokumentácia chýba, musí sa čistiť v lehotách uvedených vyššie.

Viac v Zákone o ochrane pred požiarmi.

Bezpečnosť komína závisí od:
Správne technicky prevedená inštalácia komína
Správne pripojenie vykurovacích telies ku komínu
Odborná starostlivosť a pravidelná kontrola komína

Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete poradiť, neváhajte nás kontaktovať.

O nás

Sme firma, ktorá sa zaoberá výhradne kominárskymi službami, opravou starých komínov a montážou nových komínov. Vďaka tomu máme v tejto oblasti dlhoročné skúsenosti. Náš tím tvoria aj certifikovaní komínári. To zaručuje odbornosť našich služieb. Vieme vám tak vystaviť všetky potrebné doklady ku komínu.

cropped-kominarstvo-kontrola-cistenie-revizie-diagnostika-kominov-logo.png
komora-kominarov-slovenska-logo